Evaluatie


Evaluatie project Eli
Evaluatie Project Eli
Terugkijkend op wat ik zelf noemde "PROJECT ELI" heb ik het volgende verwoord over dit mooie project. Reden hiervoor is om er van te leren en dit ook te delen. Vooropgesteld, ik ben ook een mens. Een mens met gebreken, fouten en verkeerd gemaakte inschattingen. Ook met achteraf bezien een verkeerd of te hoog verwachtingspatroon vanuit een verkeerde richting. Dit wil ik proberen te verwoorden om deksels op bepaalde valkuilen te leggen.

Achteraf kijk je een koe op zijn staart en is het makkelijk redeneren. Echter, ruim voordat we op de helft van het project waren kwam ik er met grote zekerheid achter dat dit GODS project was. Ja, u leest het goed, PROJECT ELI is GODS PROJECT. Niets of niemand zou dit kunnen stoppen of tegenhouden. Eenmaal vervult van deze wetenschap en zekerheid voelde ik mij gesterkt en mocht ik in vol vertrouwen achter VADER aanlopen. Dit geeft rust en vrede, maar ook de zekerheid dat wat er ook gebeurd, het project verloopt naar GODS plan.

Zekerheid:
Deze zekerheid kreeg ik uiteindelijk na een 3e melding. Ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel, hoe dat in zijn werk ging en wat er aan vooraf ging. Ik zat op een gegeven moment doorheen en speelde eigenlijk met de gedachte te stoppen met het Project Eli. Reden die hieraan ten grondslag lag was: Niets dan tegenwerking, het liep ontzettend stroef, mensen die ik juist had verwacht dat zij zouden meehelpen trokken zich terug, hadden geen tijd, waren er niet, mede-christenen, mede-motorrijders, mede inwoners van Vaassen en ga maar door. Ik begreep het niet. Eli & Ruth stonden altijd voor een ieder klaar als je de verhalen om je heen hoorde. Waarom dan deze reacties? Er waren/zijn mensen die een gebedsgroep(en) hadden gevormd en voor genezing baden aan de VADER m.b.t. de ziekte van Eli en daar bleef het bij. Er waren zelfs voorbeelden te noemen dat het mij voor de voeten werd gegooid dat ik fout bezig zou zijn door dit project op te zetten. Ik moest bidden en meer niet, daar lag de kracht. Juist op het moment dat ik overdacht er mee te stoppen werd ik telefonisch benaderd door een vrouw die ik tot op heden nog steeds niet ken. Ze zei het volgende: "Mike, we kennen elkaar niet, en ik weet dat je met een project bezig bent, dat je het moeilijk hebt en overweegt te stoppen. Ga door Mike, stop niet want dit is een project van GOD". Ik was verbaasd en kreeg kippevel. Een dag of wat later kreeg ik een Whatsapp van iemand over de grens met de volgende melding: "Don't give up this is GODS project". Je mag eerlijk weten ik heb daar even een poosje verbaasd naar zitten kijken. Vervolgens kreeg ik per SMS of per EMAIL een bericht binnen met de tekst: "Mike, niet opgeven, dit is het project van de VADER". Dat laatste en 3e bericht gaf rust, gaf blijdschap, gaf het gevoel van GODS nabijheid en gaf vertrouwen. Uiteraard schoot mij de gedachte te binnen wat DAVID ooit zong: ".... en met mijn God spring ik over een muur" dit is te vinden in: Psalm 18 vers 29. Maar Ooo wat moet je scherp blijven om de aanvallen van de boze te weerstaan. Juist dan, juist op deze momenten. Voor mij houd het in, ook nu, elke dag, om alles bij VADER te brengen. Als mens ben je geneigd zo snel het allemaal zelf te kunnen. "Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet" (Spreuken 3:5).

Puzzelstukjes passen:
Nu vallen de zogeheten puzzelstukjes op zijn plaats. Vele hebben inmiddels de gedachte dat Eli een vriend van mij is. Mijn antwoord hierop is NEE,...... Eli is een broeder, maar geen vriend. Ik heb Eli in 2010 voor het eerst mogen ontmoeten in Engeland op een motortreffen van het zoegeheten EMC. Daarna misschien nog 2 of 3 keer gezien/gesproken. Ook hierin ervaar ik de leiding van GOD. in 2013, net voordat ik naar het EMC in Denemarken ging (een motortreffen), hoorde ik dat Eli in het ziekenhuis lag. Ik ben hem gaan op zoeken. Terugkomend van het EMC heb ik hem thuis opgezocht en met hem gesproken. Van daaruit is dit project gestart en voor veel mensen was het even niet te volgen, het ging hard en snel. De start van het project leek wel op die van een Drag Racer.

GOD heeft de leiding:
Vanaf het moment dat ik mocht ervaren dat het een project van GOD was, vanaf dat moment mag ik terugkijken op een domino effect. VADER was aan het werk en deed al het werk. Het ene na het andere bedrijf haakte in met Project Eli. Wat er ook nodig was, VADER voorzag. Hoe groot de kosten soms ook waren. VADER bewerkte de harten van alle betrokkenen en voorzag. VADER bleef voorzien tot aan het einde van het project. Daarom mag ik in alle oprechtheid zeggen: "AAN GOD ALLE EER EN ALLES TOT ZIJN EER". Wij hebben te maken met een ontzettend GROOT GOD wat ik mijzelf tenminste vaak niet besef en waar ik vaak aan voorbij ga. Dan loop ik GOD voor de voeten in mijn eigenwijzigheid. Er zijn dingen gebeurd in deze periode die haast te bizar zijn om te geloven als je ze niet hebt meegemaakt. Een lieve christen zuster berichte mij elke morgen met de vraag: "Mike, wat zijn de gebedspunten voor vandaag? wat is er nodig?" Dan stuurde ik een berichtje terug met een soort verlanglijstje / aandachtspunten. Het begon bijna gewoon te worden, want wat nodig was, werd in voorzien en bijna op de dag af.

Knipoog van GOD:
Het deed mij terugdenken aan een project in Zuid-Afrika in 2009/2010. Ik was daar met mijn kameraad Date de Witte (in de motorweereld bekent als Ollie) en wij mochten daar een huis bouwen voor misbruikte jeugdige kinderen en jongedames. Project Zuid-Afrika 2009 Doordat de plannen waren gewijzigd liepen wij tegen een geld tekort aan. Russel (een Engelsman van geboorte die er al 30 jaar woonde) die ons ongelooflijk heeft geholpen hoorde dit en zei: "Kom op jongen een kring vormen en we gaan in gebed. Vader zal voorzien". het gebed was nog maar een minuut of 5 achter de rug of een telefoontje volgde en alle zaken die we nog nodig hadden werden geleverd. Ik was verbaasd en vroeg Russel een huis en een baan voor mij te zoeken in Zuid-Africa want volgens mij waren de lijnen naar de Hemelse Vader hier korter dan in Nederland. Niets was minder waar. Door een fout van de bank gingen wij huiswaarts met de gedachte 3500 euro tekort te hebben. Dit hield in dat ik dit uit eigen zak moest betalen want het was mijn verantwoording. Echter, zondagochtend in de dienst moesten Date en ik in het kort ons verhaal doen aan de gemeente. Ook het tekort kwam aan de orde. Nadat we alles hadden verteld gingen we zitten op onze plaatsen en nog geen drie minuten later krijg ik een tikje op mijn schouder met de mededeling: "Broeder, het tekort wordt vanmiddag overgemaakt" ofwel ook hier in Nederland voorzag GOD en zelfs sneller als in Zuid-Afrika. En zijn we er nu met dit verhaal? Nee, want in de daarop volgende week kreeg ik contact met de bank die excuus maakte en vertelde dat wij op nul uitkwamen. Dus geen schuld van 3500 euro hadden. Dit hield in dat wij met de schenking van een lieve broeder en zuster nu 3500 euro in de plus stonden. Een dag later ging de telefoon en had ik Ruseel aan de lijn. Hij zie: "Mike, we hebben een pracht van gebouw, schitterend kantoor en echt mooie wasruimte en toiletten. Echter, de straat ligt er nog niet en dat is alleen maar zand. Ik heb even gerekend en inclusief stenen, het bestraten en het zand kom ik uit op 3500 euro, zou dat nog mogelijk zijn?" Ook hierin voorzag GOD op ZIJN wijze.

Verkeerde verwachting:
In het begin toen het project starte, heb ik veel kilometers gereden en ben bij erg veel motorclubs geweest, bij kerkgenoodschappen en instanties. Allemaal met het verhaal van de omstandigheden van Eli en met de bedoeling, maar vooral mijn persoonlijke verwachting, dat de mensen wel zouden inhaken. In de motorwereld heeft men het vaak over "BROTHERHOOD" toch,..??? en als christenen onder elkaar mag je toch blind verwachten dat je elkaar helpt toch...? Niets is zwaarder voor mij persoonlijk tegengevallen dan de uitkomst hiervan. Totdat GOD aan het werk ging, HIJ nam het roer over. De oplossing kwam uit een totaal andere en voor mij onverwachte hoek. En juist daarvan heb ik veel van mogen leren. In het begin toen ik tegen de muur van "onwil" aanliep werd ik boos op de mensen die in mijn ogen allerlei "zwakke" excusses naar voren brachten met als resultaat GEEN ONDERSTEUNING aan dit project en dan ook naar mijn mening Eli lieten zakken als een baksteen. Van mensen en organisaties die niets van GOD weten kan ik het nog enigsinds plaatsen, van juist die mensen en organisaties die het zouden moeten weten begreep ik het niet. Daarom mocht ik het volgende leren. Niet alleen op HEM te vertrouwen, maar ook dat een ieder die het is aangezegd, die van Project Eli op de hoogte is gebracht, keuzes maakt en uitspraken doet voor eigen verantwoording. Daar mag ik buiten blijven en hoef niet de rechter hiervan te zijn. En dat geeft ook rust. "Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen" (Psalm 118:8, 9).

Natuurlijke mens:
Wat ik tevens diverse malen ben tegengekomen zijn de blik met opgetrokken wenkbrouwen. Het kwam allemaal te "zweverig" over. Of de opmerking: "Nou, mooi dat het zo gaat" en verder wordt er niets mee gedaan. Daar gaf de BIJBEL mij via de Korinthebrief een antwoord op. 1 Korinthiërs 2:14 "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden..

Geestelijke verbondenheid:
Zo,.... dat is een mondvol en betekend vrij vertaald het volgende: De natuurlijke mens wordt mee bedoeld de mens die niet geloofd in GOD of zich niet (of nog niet) bekeerd heeft tot GOD die nog niet is wedergeboren, maar uitsluitend op eigen kracht geloofd, de mens/persoon die niet wil of kan geloven dat het GOD is die voorziet of dat hij/zij GOD hierbij nodig heeft. En voorziet ? Ook hier is de BIJBEL weer heel duidelijk over en is te lezen in (Mattheus 7:8a) waar staat: "Want een ieder, die bidt, ontvangt..". En God verhoort je gebeden. GOD geeft een ieder naar wat goed voor hem/haar is. Dat belooft Jezus in vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. "Bid en u zal gegevens worden". Ik wil hier nu niet te diep op in gaan. Het gaat er dus om dat wanneer je een geestelijke band hebt met GOD dat je ook deze dingen gaat begrijpen en verstaan. Tot die tijd blijven deze dingen verborgen en zul je ze zien als overdreven en als dwaasheid. Maar Oooo wat gun ik jou dit ook die dit leest. Iets mooiers bestaat echt niet.

Afsluiting project Eli:
Voor mij kon ik met een oprecht en rustig gevoel Project Eli op donderdag 27 februari 2014 afsluiten. De klus was geklaard en Eli & Ruth kunnen in hun eigen woning blijven wonen zoals de bedoeling was. Er zullen heus nog wel kleine zaken zijn die aandacht verdienen, de losse eindjes. Dit kan naar mijn mening gedaan worden door familie en vrienden van deze lieve mensen. Het broodnodige is uitgevoerd en we zijn blij dat we dit hebben kunnen en mogen doen.

Kort dankwoord:
Ik wil via deze weg een ieder heel hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft gedaan aan dit project. Wederom kunnen wij met ons allen aan de wereld om ons heen laten zien waartoe je SAMEN in staat bent. Ik ga bewust geen afzonderlijke namen noemen omdat ik bang ben een ander dan tekort te doen. Niet een ieder is genoemd of staat op een foto of filmpje. Sommige omdat ze dat niet wilde, andere omdat het er eenvoudigweg niet van gekomen is. Dit neemt niet weg dat ik jullie allemaal wil bedanken en bovenal GOD's LIEFDE en voorals GOD's ZEGEN wil toewensen. Dat je ZIJN LIEFDE mag ervaren. Een beter iets is er niet.

Broodje eten:
Zaterdagmorgen 1 maart hoop ik met mijn lieve gebedszusje een heerlijjk broodje kaas te gaan eten. Ik zie er naar uit. Nagenoeg elke morgen werden de gebedspunten doorgegeven en werd er gebeden voor zaken die wij nodig achten in Project Eli. Bijna op de dag af is alles verzorgd en bezorgd. Deze lieve zus heeft lange tijd aan het VASTEN geweest vandaar dat wij hier naar uit zien. ZUS bedankt.

Uitnodiging sluiting project Eli:
Op 15 maart 2014 hopen wij met ons allen (zie UITNODIGING) Eli thuis te verwelkomen. Voor een ieder die heeft meegeholpen ligt er een mooie verrassing als aandenken klaar. Hier hebben wij met diverse mensen over nagedacht en met hulp van diverse mensen heeft dit tot stand kunnen komen. O.a. met medewerking van de schrijver kunnen en mogen wij dit doen. We hopen u deze dag te mogen ontmoeten. Laten we proberen er SAMEN met z'n allen te zijn voor ELI & RUTH.

Een prachtig aandenken voor een ieder die heeft meegewerkt aan actie Eli

Allemaal de hartelijke groet en wie weet waar GOD onze paden weer laat kruisen.
Bovenal ZIJN ZEGEN aan jou persoonlijk toegewenst.
Het rijkste bezit wat je je maar kan wensen.

Mike